El contenidor blau és on es dipositen els envasos de paper i cartó.

Sembla senzill identificar quins envasos són de paper i cartó, però encara es produeixen errors a causa de la composició d’alguns residus.

Reciclar paper i cartó

Un dels principals errors el trobam en el cas dels brics de llet o de suc. Pensam que és cartó, però no és així. Els brics s’han de dipositar al contenidor groc, ja que estan compostos per cartó, plàstic i alumini.

També desconeixem que els tovallons de cuina i el paper brut es considera material orgànic  i per tant tampoc els hem de tirar al contenidor blau.
Consideram residus de paper i cartó els següents: diaris i revistes, paper d’impressió, sobres, cartolines, bosses de paper, capses i envasos de cartó… 
Per facilitar la selecció i separació d’aquests residus és important no tirar-los dins bosses de plàstic i dipositar el cartó plegat per tal que no ocupi gaire espai dins el contenidor.
Per altra banda, és molt necessària la implicació dels petits comerços o negocis en la separació d’aquest tipus de residu. L’any 2015 a Menorca es van recollir 5.442,23 tones de paper i cartó, i el 12,62 % provenia de la recollida comercial.

Comerços i negocis, el vostre compromís amb el reciclatge és clau per donar als residus l’oportunitat de tenir una segona vida!
El paper i el cartó comercial es recullen a través del sistema de recollida separada, però si generau grans quantitats d’aquest tipus de residus podeu sol·licitar la recollida porta a porta al Consorci de Residus de Menorca.

Si reciclam, tot el paper i el cartó es posarà en contenidors específics i s’enviarà en vaixell a plantes de reciclatge de la Península.

Si no reciclam, el paper i el cartó quedaran a l’abocador de Milà ocupant territori i poden estar fins a un any a degradar-se.

Nosaltres no podem decidir, tu sí! #DecideixReciclar

Comparteix a les xarxes socialsShare on Facebook0Tweet about this on TwitterPin on Pinterest0