MANIFEST

img-primmanifest-web

Els residus de l’abocador de Milà estam farts. Farts de viure en condicions lamentables i sense espai; farts de veure que no se’ns dóna l’oportunitat de tenir una segona vida i reconvertir-nos en nous objectes útils; farts de pensar que ens queden anys i anys d’espera fins a degra- dar-nos, veient com la nostra desintegració contamina l’entorn.

Estam preocupats i indignats per l’arribada diària de tones de residus que no han estat tirats als contenidors de reciclatge i que queden condemnats a acabar a l’abocador, ocupant cada vegada més territori i amb el risc mediambiental que això comporta.

Aquesta situació és injusta i degradant, i més sabent que un petit gest a casa, una petita decisió d’un comerç o negoci, pot canviar les nostres vides, pot donar-nos l’oportunitat de tenir un nou ús i així, en última instància, millorar la vida de les persones.

Sabem que la producció de fems és inevitable. Tanmateix, una fracció molt important d’aquests fems pot reduir-se, reutilitzar-se o reciclar-se. I això només depèn de vosaltres. No- saltres no podem decidir el nostre destí, vosaltres sí.

La situació en la qual ens trobam actualment és insostenible i genera un mal irrecuperable a la població i al territori. Volem ser escoltats, necessitam el suport d’una ciutadania i unes admi- nistracions unides, que es responsabilitzin i facin costat a la nostra causa. És hora de posar-nos en moviment i construir entre tots un món millor.

Per tot això, els residus de l’abocador de Milà hem constituït la Plataforma de Residus Indignats de Menorca (PRIM) amb l’objectiu de reivindicar el nostre dret a una segona vida i de donar a conèixer els beneficis de reciclar i les terribles conseqüències de NO reciclar.

Si recicles:

 • Tots els envasos de plàstic, llaunes, brics, vidre i paper i cartó que arriben a la planta de Milà són separats per tipologies i condicionats per transportar-los fora de l’illa i ser reciclats.
 • Contribueixes a minimitzar la contaminació de l’aire i l’aigua de l’illa.
 • Ajudes a reduir la utilització de matèries primeres en la producció de nous envasos. Permets la fabricació de nous productes a partir de materials reciclats.
 • S’allarga la vida útil de l’abocador de Milà i s’evita l’ocupació de més territori.

Si NO recicles:

 • Els residus estam destinats a acabar a l’abocador.
 • L’espai d’abocador s’haurà d’ampliar amb el temps i s’ocuparà més territori d’una illa de dimensions limitades.
 • Amb els anys ens descomponem, alliberam gasos i produïm líquids que si es filtren poden causar greus danys a l’aigua i al sòl.
 • Evites que puguem tenir un nou ús, que ens puguem convertir en altres objectes útils.

En conseqüència, exigim:

 • Que la societat menorquina prengui la decisió de reciclar i participi activament en el servei de recollida separada.
 • Que les administracions s’impliquin encara més i reforcin aquest servei.
 • Que la població s’impliqui en la nostra causa i es redueixin els envasos que van a l’abocador, per tal d’augmentar la vida útil de Milà.
 • Que se’ns doni un futur als residus i així puguem tenir una segona vida.

Nosaltres no podem decidir, tu sí! #decideixreciclar

Volver a arriba