COM HAS DE RECICLAR ELS ENVASOS DE PLÀSTIC?

El nombre d’envasos de plàstic que s’utilitzen en el dia a dia és cada vegada major, per la qual cos ala quantitat de residus plàstics que es generen és també molt elevada. A Menorca, l’any 2015 es van recollir un total de 1.955,70 tones d’envasos lleugers provinents dels contenidors grocs de reciclatge. Això equival, aproximadament, a 18 kg per habitant a l’any! Per aquest motiu, és necessari que des de tots els àmbits (a casa, a la feina, al carrer, des dels comerços i els negocis…) facem un esforç i siguem conscients de la responsabilitat que tenim de fer que aquests residus es reciclin i puguin tenir una segona vida. Però, quins envasos de plàstic podem reciclar i com ho hem de fer? No tot el que és de plàstic és reciclable. Per exemple, les joguines, els biberons, els testos, les capses de CD, els bolígrafs, els poals de fregar, etc. no es poden reciclar. Els anomenats envasos lleugers són els que sí que podem llençar al contenidor groc: llaunes de begudes, de conserves, brics de llet o de suc, pots de xampú, tubs de pasta de dents o bòtils de lleixiu o detergent. Una petita ajuda per saber si l’envàs que teniu a les mans es pot reciclar o no: cercau-hi el punt verd, un símbol imprès a l’etiqueta i que identifica els productes que col·laboren en la recollida selectiva i en el reciclatge. Si els reciclam, els envasos… Leer más →